Правилами користування бібліотекою

Правила користування бібліотекою ліцею «Обдарованість»

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу розроблені згідно «Конституції України», відповідно до закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»(Закон України від 27.01.1995 р. №32/95 – ВР) із змінами і доповненнями, «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України № 275 від 05.05.99р. із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05. 2001 р. № 319 і від 19.04.2017р. № 340.
1.2. Правила користування бібліотекою – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів бібліотеки.
1.3. Правила користування бібліотекою затверджується директором ліцею-інтернату.
1.4. Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі.

2. Порядок користування бібліотекою

2.1. Учні ліцею-інтернату і співробітники записуються до бібліотеки в індивідуальному порядку.
2.2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр, як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.
2.3. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі.

3. Порядок користування абонементом та читальним залом

3.1. Термін користування документами, які видаються на абонементі, складає 14 днів. Кількість примірників, які видаються на руки, не більше 4 екземплярів.
3.2. Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм, з обов’язковим поверненням в кінці навчального року.
3.3. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.
3.4. Періодичні видання видаються вчителям- предметникам без визначення терміну використання, аж до повного вивчення теми і записуються в формуляр під розпис.
3.5. Періодичні видання видаються учням на термін 3-5 днів у формуляр під розпис.
3.6. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.
3.7. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники видаються лише в читальному залі.

4. Права, обов’язки та відповідальність користувачів

Користувач має право:
4.1. Безкоштовно користуватися бібліотечно -інформаційними послугами.
4.2. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.
4.3. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи з фонду бібліотеки.
4.4. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).
4.5. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.
4.6. Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.
Користувач зобов’язаний:
4.7. Дотримуватися правил користування бібліотекою.
4.8. У разі запису до бібліотеки надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.
4.9. Дбайливо ставитися до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.
4.10. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.
4.11. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.
4.12. У разі вибуття з ліцею-інтернату повернути до бібліотеки підручники та художню літературу.
Відповідальність користувачів:
4.13. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекара) документами.
4.14. За втрату документів з бібліотечного фонду або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

5. Права та обов’язки бібліотеки

Бібліотека зобов’язана:
5.1. Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в ліцеї-інтернаті, згідно з його інформаційними і виховними функціями, запитами та інтересами користувачів.
5.2. Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.
5.3. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.
5.4. Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.
5.5. Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі. Виконувати довідкову та інформаційну роботу.
5.6. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.
5.7. Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.
5.8. Організувати ремонт видань.
5.9. Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.
5.10. Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами ліцею-інтернату.
Бібліотека має право:
5.11. Визначати зміст та форми своєї діяльності.
5.12. Знайомитися з планами навчально-виховної роботи ліцею-інтернату.