Охорoна прaці

Охорoна прaці  — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.
   Законодавство про працю містить норми і вимоги з техніки безпеки і виробничої санітарії, норми, що регулюють робочий час і час відпочинку, звільнення та переведення на іншу роботу, норми праці щодо жінок, молоді, гігієнічні норми і правила тощо.

Система  роботи з охорони праці

Загальновідомо, що немає нічого ціннішого за людське життя і здоров’я. У нашому ліцеї приділяється належна увага охороні праці та створенню безпечних умов для учасників освітнього процесу.

У класних кімнатах, холі, спальних приміщеннях є інформаційні плакати, попереджувальні написи, стенди, куточки з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Згідно з планом роботи інженер з охорони праці знайомить  колектив  з новими нормативними документами з охорони праці та безпеки життєдіяльності, проводить навчання, інструктажі, семінари та консультації з охорони праці,  безпеки життєдіяльності та пожежної  безпеки.

На нарадах обговорюються умови та засоби створення здорових і безпечних умов праці та здійснення освітнього процесу; порядок проведення розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу з працівниками/учнями ліцею;  запобігання травматизму працівників закладу та здобувачів освіти; надання першої допомоги потерпілим. 

 


Бурульки

Паводки

Екскурсії до лісу

Отруєння грибами

Біля води

Побутовий травматизм