Охорoна прaці

Охорoна прaці  — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.
   Законодавство про працю містить норми і вимоги з техніки безпеки і виробничої санітарії, норми, що регулюють робочий час і час відпочинку, звільнення та переведення на іншу роботу, норми праці щодо жінок, молоді, гігієнічні норми і правила тощо.

 

Система  роботи з охорони праці

   У навчальному закладі систематично проводяться та оформляються інструктажі з охорони праці, наявні інструкції з охорони праці, що відповідають умовам роботи, згідно з планом роботи проводяться й оформляються інструктажі з охорони праці, з безпеки життєдіяльності з учнями. Наявні інструкції з охорони праці в кабінетах, майстернях та інших приміщеннях, вони відповідають нормативно-правовим  вимогам. Систематично проводяться й оформляються інструктажі з охорони праці при проведенні позашкільних, позакласних заходів. У наявності інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності  при проведенні заходів у приміщенні навчального закладу.
   У класних кімнатах, холі, спальних приміщеннях є плакати, попереджувальні написи, стенди, куточки з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Оформлений кабінет з охорони праці, безпеки життєдіяльності,  який укомплектований комп’ютерною технікою та наочними посібниками.
  Згідно з річними планами роботи, з колективом навчального закладу проводяться заняття, семінари та співбесіди з охорони праці,  безпеки життєдіяльності та пожежної  безпеки.


Бурульки

Паводки

Екскурсії до лісу

Отруєння грибами

Біля води

Побутовий травматизм