Модель учнівського самоврядування

     Ситема самоврядування, що протягом декількох років працює у школі, називається “Шкільне містечко “Обдарованість”.   

Учні 8-11 класів –  мешканці Шкільного містечка “Обдарованість”. Кожний клас – це район містечка, який має свої органи самоврядування.

Девіз мешканців Шкільного містечка:  “Пропонуй! Плануй! Організовуй! Виконуй!”.

 

Структура органів управління містечком. 

Найвищим органом Шкільного містечка є конференція, яка проходить не менше 1 разу на рік.

Рада Шкільного містечка – є представницьким органом всіх мешканців Шкільного містечка, через який вони здійснюють місцеве самоврядування. Рада здійснює від імені мешканців та в їх інтересах функції та повноваження районного самоврядування, а також приймає від її імені рішення.

Рада очолює роботу Шкільного містечка. До її складу (мерії) входять мер, заступники  мера, секретар ради, виконавчий комітет, а такожголови райвиконкомів, начальники управлінь та служб, що виконують свою діяльність у департаментах виконавчого комітету міста, які наділені відповідно правом представляти інтереси  районів, обираються  мешканцями районів на 1 рік на районних (класних) зборах.

Для повсякденного практичного керівництва самоврядуванням проводяться щотижневі оперативні наради з різних напрямків діяльності. На них формується апарат відповідальних за ту чи іншу галузь шкільної діяльності, аналізується стан різних ділянок роботи учнівського самоврядування, заслуховуються звіти представників районів, визначаються завдання.

Рада обирає мера містечка, заступників мера,  секретаря ради, утворює виконавчі органи — виконавчий комітет (департаменти, управління, відділи й інші виконавчі органи міської ради), дає дозвіл на створення органів самоорганізації мешканців міста.

Рада Шкільного містечка проводить свою роботу сесійно. Сесія  ради  шкільного міста складається  з пленарних засідань і засідань її  департаментів.

   Мером Шкільного містечка може бути учень 9-11 кл., якого обирають закритим голосуванням учні 8-11 класів та педпрацівники закладу. Кандидат у мери – це найактивніший, найавторитетніший учень, який уміє захищати інтереси школи, классу, має чітко визначену програму.

Із членів відділів, управлінь обирається  керівник. Керівника  можна вважати обраним, якщо за нього віддано більшість голосів.

Голова Ради Шкільного містечка – Мер:

 • Здійснює загальне керівництво учнівського самоврядування;
 • Готує і проводить засідання мерії;
 • Спрямовує роботу мерії;
 • Контролює роботу департаментів;
 • Організує та проводить учнівські конференції.

Заступники:

 • Надають щоденну допомогу голові, в разі відсутності – заміщують його;
 • На засіданнях ради доповідають про виконану роботу;
 • Контролюють роботу департаментів;
 • Допомагають в оформленні документації.

Секретар:

 • Забезпечує оперативне інформування мешканців міста про рішення Ради Шкільного містечка;
 • На засіданнях Ради відповідає за виконану роботу;
 • Допомагає в оформленні документації.

Зміст діяльності органів самоврядування.

Департамент освіти створюється для розвитку пізнавальних інтересів учнів, творчого підходу та активної позиції в навчальному процесі, для пошуку нових навчальних форм у позаурочній діяльності. Займається обліком рівня учбових досягнень учнів, організацією пізнавальних конкурсів, предметних тижнів та вечорів, контролює виконання режиму дня, висвітлює навчальні досягнення учнів, розробляє систему нагород та заохочень.

Департамент культури і мистецтва відповідає за формування і розвиток творчих здібностей учнів, вияв їх інтересів та нахилів. Планує, організовує, проводить колективні творчі справи, організовує творчу діяльність у сфері морального, духовного, громадського виховання.Займається підготовкою та проведенням дозвілля, естетичним оформлення свят, контролює зовнішній вигляд вихованців. Відповідає за організацію свят, вечорів відпочинку, конкурсів, екскурсій та культпоходів до театрів, кінотеатрів тощо.

Департамент з охорони здоров’я організує, контролює роботу санітарних постів, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у районах, контролює поповнення Інформаційних стендів, організує профілактичні заходи щодо здорового способу життя.

Департамент спорту призначений для формування в учнів здорового способу життя, залучення до спорту та фізичної культури, виховання поваги до себе, свого здоровя і здоровя оточуючих. Організує проведення спортивних свят, змагань, ранкової гімнастики, займається обліком відвідування спортивних секцій, висвітлює спортивні досягнення вихованців школи-інтернату.

Департамент праці формує та розвиває трудові навички, відповідальність за результати та якість праці, за навколишнім середовищем. Організує та проводить роботу по збереженню шкільного майна, дрібного та поточного ремонту, благоустрою пришкільної території, є ініціатором трудових десантів, екологічних місячників.

Юридичний департамент контролює додержання правил поведінки, правил для учнів школи, виконання учнями Статутних вимог. Проводить заходи по вихованню правової культури в учнів. Захищає права та інтереси учнів, розробляє й знайомить учнів з правовими документами.

Прес – служба відповідає за випуск стіннівок, за участь в оглядах-конкурсах плакатів, малюнків, за художнє оформлення заходів, забезпечує інформацією, надає інформацію на сайт школи, поповнює наглядну агітацію закладу, розвиває кореспондентські здібності.