Навчальна польова практика на Біостанції

У червні 2021 року відбулася навчальна польова практика учнів 8-10-х класів біолого-хімічного профілю нашого ліцею на Біологічній станції Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Біостанція розташована за 50 км від Харкова в нагірній діброві на березі річки Сіверський Донець, на території Національного природного парку «Гомільшанські ліси» (околиця с. Гайдари Чугуївського району Харківської області).

      Під час практики ліцеїсти закріпили основні теоретичні знання із зоології та ботаніки, вивчили видове різноманіття рослинності Харківської області, навчилися визначати види рослин, тварин та розпізнавати птахів за співом. Кожен день навчальної практики був насичений навчальною, культурною, спортивною, виховною та розважальною програмою.

          Під час практики відбулися такі навчальні екскурсії та лабораторні заняття:

– до річки Сіверський Донець та по Національному парку з метою вивчення птахів, будови гнізд. Учні навчилися розпізнавати спів різних птахів: зябликів, мухоловок, дроздів та інших;

– до Козацької, Пташиної гір та до Національному парку «Гомільшанські ліси». Учні познайомилися з особливостями біоценозів даної території;

– до витоку річки Сіверський Донець з метою вивчення розмаїття флори. Ми ознайомилися із новою систематикою живої природи;

– на Коропівське городище. Під час походу побачили городище, побудоване хазарами більше 1000 років тому;

– до лабораторії шовківництва. Учні ознайомилися з будовою, життєвим циклом та морфологічними особливостями шовкопряда;

– до нагірної діброви, де ознайомилися з грибами, лишайниками;

– учні прослухали лекції з еволюції живої природи; про тихоходів, кажанів;

– ознаймилися з сучасними електроними ресурсами для вивчення рослин; навчилися визначати комах.

Висловлюємо щиру подяку за організацію та проведення навчальної практики професорсько-викладцькому складу біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Д.А. Шабанову, заступнику декана з наукової роботи; викладачам кафедри зоології та екології  Коршунову О.В., Атемасовій Т.А., Тереховій В.В.; викладачу кафедри ботаніки Громаковій А.Б. та магістру, віпускнику нашої школи Бондаренко Г.; викладачу кафедри генетики та цитології Кіосі Є. О. та завідуючій Біостанції  Акімовій К.А.; співробітникам «Обдарованості» В.С. Поливанному, директору ліцею-інтернату; вчителям: Самошко Л.М., Лайко С.Г., Ріжко Т.Ю., Шевченко І.В., Лосєвій Н.Л.; вихователям: Гладковій Ю.В., Мельник Д. Ю, педагогу-організатору Луценко А.Г. 

Залишити відповідь